Ľudia, ich zloženie a slávni rodáci  
 
  Náboženstvo. Percentuálne rozloženie náboženstiev v krajine vedie rímsko-katolické 59 % a potom evangelické: 23 % a iné náboženstvá asi 4 % zvyšok je bez vyznania.

Bavori sa skladajú zo štyroch rôznych takzvaných kmeňov - domorodí Bavorovia Altbayern - Starobavori, Frankovia, Schwaben - Švábovia a po vojne tu prišlo takmer 2 milióny utečencov, najmä však čo sa týka odsunov Sudetských Nemcov z územia Českej republiky.
Jazyk je nemčina, ale hovorí sa tu aj rôznymi alemánskymi dialektami. Tie zadeľujeme do troch skupín:

o: Bavorský dialekt (Bairisch Dialekt): najviac rozšírený
o: Francký dialekt (Fränkisch Dialekt): u Dolných Horných a Stredných Frankov u asi 3 miliónov
o: Alemánsky dialekt (Alemannisch Dialekt): u 2 miliónov Švábov


Rodáci ktorý Bavorsko preslávili ako svoje rodisko:


- o: Pápež Benedikt XVI.
- o: Maliari: Albrecht Dürer, Lucas Cranach a Franz Marc
- o: Hudobníci: Richard Wagner, Richard Strauß a Theobald Böhm, vynálezca modernej flauty, Carl Orff
- o: Spisovatelia: Bertolt Brecht, Lion Feuchtwanger, Annette von Droste-Hülshoff, Max von der Grün
- o: Vedci: Wilhelm Conrad Röntgen, Werner Heisenberg, Rudolf Mößbauer a Robert Huber
- o: Vynálezcovia: Levi Strauß a Rudolf Diesel
- o: Cisárovná: Sisi Alžbeta Amália Eugénia Bavorská
 
 
 

© N-games web and design, no pictures. For all all right reserved 2008