Geografia  
 
  HorySlobodný Republikový a demokratický charakter štátu symbolizuje označenie Freistatt - Slobodný štát. Nie však výsadné postavenie oproti iným štátom, ktoré nenesú označenie Slobodný štát. Z ďalších štátov, ktoré nesú označenie "slobodný štát" je napríklad Sasko a Durynsko. Tiež v nemeckých krajinách sa používa ďalšie pomenovanie "hanzovné mesto" čo pochádza ešte z čias stredoveku a označuje výsady, ktoré v tej dobe mesto malo. Dnes síce len menný pozostatok, ale i tak si mnohé mestá na minulosť zakladajú.

Ako sme už spomenuli, krajina je viac menej skôr hornatá než rovinatá. Ide o pozostatok ešte z vrásnenia prvohôr.

KlukSeverné Bavorsko a jeho pahorkatiny tvoria skôr v malej miere pieskovce, vo väčšej bridlice, s bohatým obsahom grafitu, ruly, a tie tvoria často krát krásne a krasové oblasti, prírodné útvary a turistické lákadlá. Vo Frankenwalde sa vytvoril park so smrekovým lesom. Ide o lákadlo známe pre mnohých turistov aj zo zahraničia. Bavorsko samo o sebe je lákadlom. Na juhu sa územia dotýkajú Alpy. Tiahne sa totiž juhom široký pás Vápencu, ktorý je práve z Álp. Miesta, ktoré najmä v zime oplýva turistami z celej Európy, lyžiarske strediská a mnoho príležitostí na oddych.

Chatky v prekrásnom prostredí.. ale o tom si ešte povieme. Pri bavorsko-tyrolských hraniciach má hrebeň pôsobením tektonických dosiek posunutú polohu oproti pôvodnej polohe takmer o 200 km. Vraj je to jedna z príčin, prečo reliéf pri okraji sa tak prudko mení z hornatiny na absolútnu rovinu. Pretože Alpy a ich povrch bol za dávnych dôb formovaný pôsobením ľadovcov, táto činnosť nám zachovala mnoho jazier ľadovcového pôvodu, ktoré nám ustupujúci ľad ponechal. Najznámejšie a najväčšie na území Bavorska sú Chiemsee a Ammersee

 
 

© N-games web and design, no pictures. For all all right reserved 2008